top of page
terapi

COACHING

Kärnvärden är integritet, excellens, samverkan och respekt

En Coach;

 • Agerar etiskt

 • Införlivar ett coachande förhållningsätt

 • Utvecklar förtroende och trygghet

 • Visar personlig integritet och ärlighet

 • Väcker medvetenhet

 • Faciliterar utveckling

 • Är uppmärksam på klienters identitet, miljö, erfarenheter, värderingar och övertygelser.

 • Hanterar klientinformation konfidentiellt i enlighet med ingångna överenskommelser.

 • Upprätthåller skillnaderna mellan coaching, konsulting, psykoterapi och andra stödjande yrkesgrupper.

 • Bekräftar att klienter är ansvariga för sina val.

Min utgångspunkt som coach är alltid DU och var du befinner dig, dina önskningar om mål och resultat. Mina starkaste egenskaper är att se klart på situationer, se bortom det som sägs och ett genuint intresse i att hjälpa dig till ett mer fullvärdigt liv med dig själv, och som ledare för andra.

Jag är certifierad coach via ICF och är knuten till deras standarder och etiska riktlinjer.

Jag har även en certifiering som Agile Coach, SPC – Safe Program Consultant.

På samma sätt som du privat kan använda dig av verktyg som ökar din medvetenhet och underlättar ditt liv, finns verktyg för dig i ditt yrkesliv som kan underlätta avsevärt. Tankebanorna inom Lean och Agile ligger helt i linje med en mer medveten och hållbar utveckling för vår värld."

 

Katie Byron har 4 kraftfulla frågor som hon använder sig av i sin bok ”The Work”
 1. Är det sant?

 2. Kan du helt säkert veta att det är sant?

 3. Hur reagerar du, vad händer, när du tänker de tankarna?

 4. Vem skulle du vara utan de tankarna?

bottom of page